Mevr. G.S. Caljé-Ong

● Kinder-en Jeugdpsychiater
● Relatietherapeut
● Psychotherapeut

Mevrouw G.S. Caljé-Ong is naast kinder- en Jeugdpsychiater ook psychotherapeut en relatie- en gezinstherapeut. Zij is BIG-geregistreerd en als arts lid van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst)en de NVvP (De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie).

Kinder-en Jeugdpsychiater

Mevrouw G.S. Caljé-Ong heeft een ruime ervaring als kinder-en Jeugdpsychiater. Zij heeft gewerkt in diverse grote kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen. Naast het werken in een GGZ-instelling startte zij enkele jaren geleden met een eigen praktijk. Al snel bleek dit een goede keuze te zijn en te passen bij de visie vanwaaruit zij wil werken; Veiligheid, het nemen van tijd en het bieden van een rustige omgeving zijn belangrijke factoren voor het opbouwen van een werkrelatie. Deze aspecten beoogt zij te bereiken in een eigen praktijk.
Naast het bespreken van  de problemen, vindt zij het ook van groot belang om stil te staan bij de positieve en sterke kanten van het kind. Vanuit haar gezinsgericht werken zijn ouders bij de behandeling nodig. In oktober 2015 is het kinder- en jeugdpsychiatrie samengegaan met YOEP (Yulius Onderwijs Expertise Partner) en gaat verder onder de naam YOEP Haaglanden.

Relatiecoaching

Naast het behandelen van kinderen en jeugdigen, ligt haar specialisatie bij het werken met echtparen, in de vorm van partner-relatietherapie. Bij relatieproblemen komen partners vaak onbewust en onbedoeld samen in dezelfde valkuilen terecht of komen 'vast te zitten' in hun relatie. Als onafhankelijke derde helpt zij partners hier inzicht in te krijgen. Het leren herkennen en bewust worden van soms vastgeroeste patronen kan al helpen om net dat opwaartse stapje uit de negatieve spiraal te doen. De veerkracht waarmee zij sommige echtparen dit ziet doen, roept elke keer weer respect af.
Voor meer informatie over relatiecoaching kunt u terecht op de bijbehorende website: ilanzrelatiecoaching.nl  

YOEP Haaglanden Populierendreef 299 2272 RG Voorburg 071-3012885  | More